Samenwerking

Wij hechten veel waarde aan een goede samenwerking. Daarom ontmoeten we elkaar regelmatig en onderhouden we goed contact met verwijzers en onze collega’s in de zorg. Zo zorgen we er samen voor dat iedereen op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen. Ook voldoen wij aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit onze beroepsregistratie: intervisie, visitatie, bij- en nascholing en registratie-eisen voor specifieke behandelvaardigheden. 


Hieronder vind je de verschillende activiteiten die wij ondernemen om dit op de juiste manier te doen. Meer informatie hierover vind je op de website van jouw gewenste psycholoog. 

Multi Disciplinaire Overleggen

Natuurlijk wordt psychologische behandeling afgestemd met zowel de cliënt als de huisarts, POH GGZ-ers, maatschappelijk werkenden en andere collega’s. We nemen deel aan Multi Disciplinaire Overleggen bij diverse lokale huisartsenpraktijken om dit proces zo goed mogelijk te laten verlopen. Zo werken we al jaren samen met huisartsen van Synchroon, medewerkers van Haspel en Ons Welzijn (POH GGZ en maatschappelijk werk). 


Daarnaast hebben we regelmatig onderling contact over (de verbetering van) cliëntenzorg. 

LVVP

In 2016 werden we na een periode van intensieve gezamenlijke voorbereiding allemaal gecertificeerd door onze beroepsvereniging: de LVVP. In het najaar van 2021 hebben we opnieuw samen het visitatietraject voorbereid en uitgevoerd onder leiding van de LVVP.  We hanteren daarom ook de beroepscode van deze beroepsvereniging. 

unsplash