In verbinding samenwerken


Het samenwerkingsverband Maasdorppsychologen bestaat uit tien leden gevestigd in de plaatsen Ravenstein, Herpen, Berghem en Schaijk. In 2012 zijn er verbindende bruggen geslagen tussen de leden en hebben we elkaars expertise en praktijken leren kennen. Elk lid heeft namelijk zijn of haar eigen specifieke deskundigheid waardoor we elkaar versterken en ondersteunen. Zo nemen we bijvoorbeeld voor elkaar waar bij afwezigheid en denken we met elkaar mee. Op die manier dragen wij bij aan goede, afgestemde psychologische zorg in de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ). 


Ieder lid werkt autonoom, vanuit een eigen praktijk. Daarbij hebben we allemaal een eigen visie en missie. Daardoor biedt dit samenwerkingsverband een breed scala aan psychologische zorg voor een brede doelgroep. Zo vind je dus altijd een psycholoog die goed bij jou past! 


Wij als Maasdorppsychologen kenmerken ons door kleinschaligheid, vestiging in de wijk, laagdrempeligheid en korte lijnen met verwijzers en ketenpartners. Op die manier onderscheiden we ons van grote instellingen. 


Er wordt professionele en afgestemde zorg geleverd door betrokken, warme en bevlogen psychologen die een groot belang hechten aan persoonlijk contact. 

Netwerkleden